Op dit gedeelte van de site, vind U de tab bladen voor de inschrijflijsten, voor Zuid, West en Oost.
Ook de spelerslijsten, inschrijfvoorwaarden en de spelersgroepen staan hier vermeld.