Easter Open wordt gepeeld waar de rode cirkel zich begeeft.